Pályázatok

Technológiai fejlesztés a Bolax Kft-nél

Kedvezményezett neve: BOLAX Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság

A projekt címe: Technológiai fejlesztés a BOLAX Kft.-nél

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.10.24.

Projekt azonosító száma:GINOP-1.2.16-22-2023-00258

A szerződött támogatás összege: 195 681 687 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 70%

 


A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című (GINOP Plusz-1.2.1-21) pályázati konstrukció keretében támogatást nyert fejlesztésünk célja a jelenlegi gyártási út lerövidítése, a külső tényezőktől való függőségünk minimalizálása. Célunk továbbá a lakatosipari tevékenységünk új szintre emelésével egy új tevékenységi kör létrehozása cégünknél, mellyel versenyképességünket illetve komplexitásunkat a fent említett területen fokozni tudjuk.

A fejlesztés eredményeként megvalósított tevékenységek:

 • gyártócsarnok rekonstrukciója (alapterülete: 1340 m2) és a szociális blokkok valamint a tervezői/előkészítői irodahelyiségek modernizálása;
 • 4 db új eszköz beszerzése anyagmegmunkálás és a technológiai folyamatok támogatása érdekében;
 • tanácsadás és képzés igénybevétele;

A projekt meglévő telephelyünkön került megvalósításra, a kb 1340 m2-es gyártócsarnok rekonstrukciójával, szociális blokkok-, valamint tervezői/előkészítői iroda helyiségek modernizálásával, valamint a kapcsolódó speciális eszközbeszerzésekkel teljessé téve a beruházást. A projektben 4 darab új eszköz került beszerzésre, melyeket anyagmozgatásra és technológiai folyamatok támogatására, anyagmegmunkálásra hasznosítunk: hidraulikus félautomata duplaoszlopos fűrészgép, plazmavágó berendezés, lemezolló berendezés, élhajlító berendezés.
A projekt keretében tanácsadási tevékenységet is igénybe vettünk, mely a gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódóan, a cégünknél alkalmazható új, hatékony folyamatmegoldások bevezetését teszik lehetővé. A vállalkozási-gazdasági ismeretek bővítésére irányuló képzés keretében munkavállalóink felkészültségét emeltük magasabb szintre, ezzel még hatékonyabbá téve az erőforrás-gazdálkodási képességünk.

Új, anyagában olajtaszító, megnövelt élettartamú vasbeton kifejlesztése ipari felhasználók számára

Kedvezményezett neve: BOLAX Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.03.21.

Projekt azonosító száma: GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00103

A szerződött támogatás összege: 267.159.240 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 63,83%

A projekt tartalmának bemutatása: 

A vasbeton ipari felhasználása során a betont gyakran éri olajszennyezés, amely a beton szerkezetében komoly károsodást okoz és gyakran környezetszennyezéshez vezet. Az olajtaszítóság jelenleg héj-szigeteléssel, azaz felületkezelési eljárás segítségével biztosítható. Ez utógondozást és folyamatos ellenőrzést igényel, mivel időről-időre meg kell újítani. Emiatt a jelenlegi megoldások, mint például a festékbevonat vagy teknőszigetelés csak átmeneti megoldást biztosítanak az üzemeltetők számára.

A projekt célja egy olyan betontechnológiai, vasbeton szerkezeti fejlesztés, melynek során technológiaváltás és anyagszerkezeti változtatás, a felületi védelem új módszerrel való kiváltása valósul meg. Eredményeként megnövelt élettartamú, az extrém környezeti hatásoknak ellenállóbb vasbeton jön létre, ami anyagában olajtaszító.

Ezt a tulajdonságot egy – jelenleg még nem létező, jelen projektben kifejlesztésre kerülő – folyamatos vasbeton létesítmény-életciklus követést lehetővé tevő berendezéssel monitorozzuk (a projekt fenntartási időszakában is). Ennek során a vasbeton létesítményről mért helyszíni adatokat egy felhő-alapú informatikai megoldás alkalmazásával dolgozzuk fel, amely hiteles, visszakereshető módon dokumentálja a beton élettartama alatt a vasbeton belsejében végbemenő, kívülről nem látható kritikus paraméter változásokat, valamint lehetővé teszi a megfelelő időben való külső beavatkozást.

Amennyiben a vasbeton esetében a betontakarás roncsolódik vagy megsérül, a benne lévő betonacél levegővel vagy nedvességgel érintkezve oxidálódik, rozsdásodik, az olajban lévő zsírsavak is reakcióba lépnek a beton Ca (OH)2 tartalmával és „D” típusú betonkorrózió folyamata játszódik le. Jelenleg ezek a vasbetonon belül bekövetkező változások rejtve maradnak, gyakran csak évekkel később szembesülnek az ipari felhasználók a nem várt negatív eredménnyel, jelentős plusz kiadásokkal, és a gyakran rejtve maradó környezeti szennyezéssel.

Az anyagában olajtaszító vasbeton lehetővé teszi, hogy a szükséges intézkedések megfelelő időben megtörténjenek és a jelenleg – pl. a transzformátorokból kifolyó olaj által gyakran okozott – környezeti olajszennyezések megelőzhetőek legyenek.

A projekt várható eredményei:

 1. anyagában olajtaszító beton és az előállításának pontos és konkrét receptúrája, melynek előnyei:
  – várhatóan 30%-kal megnövelt tömörség
  – duplájára növelt szulfátállóság
  – duplájára növelt élettartam
  – olajtaszító újdonsága miatti generált költségmegtakarítás, várhatóan 15-20%-os mértékben
  – környezetszennyező tulajdonság minimalizálása
 2. a beton műszaki adatait/paramétereit mérő és továbbító berendezés
 3. beton-élettartam előre jelző felhő alapú digitális platform szolgáltatás

A BOLAX Kft. 2021. évi technológiai fejlesztése

Kedvezményezett neve: BOLAX Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság

A szerződött támogatás összege: 39 849 687 Ft

A támogatás mértéke: 70,00%

A projekt tartalmának bemutatása: 
A projekt keretében beszerzésre került betonszivattyút, tandem hengert, homlokvillás targoncát, tűvibrátort és a multiflex zsalurendszert vállalkozásunk használatba vette, amellyel a társaság termelékenysége, a kivitelezési tevékenység szervezésének hatékonysága és a megépített épületek minősége jelentősen javult. Az újonnan beszerzett, korszerű eszközpark a társaság kivitelezési kapacitását megnövelte, nagyobb kivitelezési munkák gyorsabb és hatékonyabb megvalósítását tette lehetővé.

A gázüzemű targoncával szélsőséges terepviszonyok és időjárási feltételek mellett is el tudjuk végezni a rakodási munkákat. A nagy áteresztőképességű betonszivattyú alkalmazásával az építkezések helyszínén saját eszközzel megoldhatóvá  vált a beton továbbítása, a bedolgozási idő lerövidült és a betonozási munkák szervezése hatékonyabbá vált. A kis fordulókörrel rendelkező tandem henger alkalmazása épületalapok, útalapok tömörítését és az aszfaltozási munkáink gyorsabban, jobb minőségű kivitelezését teszi lehetővé. A PERI Multiflex zsalurendszerrel a monolit földémzsaluzási munkákat tudjuk gyorsan, korszerűen és az elvárt minőség biztosításával elvégezni. A jóminőségű betonlemezek kialakításhoz nélkülözhetetlenek az újonnan beszerzésre került tűvibrátorok, melyek a betont még folyékony állapotában légmentesítik, megelőzik a zárványok képződését, amivel jelentősen meghosszabbodik a vasbeton élettartama, javul a szilárdsága és terhelhetősége.

A projekt megvalósításával fenntartható munkahelyeket hoztunk létre, amelyeknél a munkavállalóink a legkorszerűbb technológia alkalmazásával nemzetközi szinten is versenyképes végterméket képesek előállítani. A korszerűsített eszközparkunk a kivitelezési munkák elvárt minőségben, rövidebb határidőre való teljesítése és a humán erőforrás kímélése mellett lehetővé teszi a környezetterhelés csökkentését is. A modern megmunkáló, hengerelő és rakodó géppark az alacsonyabb üzemeltetési fogyasztásával, kedvezőbb energiafelhasználással és a jobb minőség gyors elérésével szintén jelentős technológiai fejlődést, innovációt jelent a társaság számára.

Az innovációs fejlesztés eredményeként képesek vagyunk saját erőforrásokkal biztosítani a biztonságos, a szakmai előírásoknak maximálisan megfelelő munkavégzést, valamint a korszerű technológia alkalmazása csökkenti a tevékenységünk önköltségét, ennek köszönhetően növeli a kivitelezési munkáink jövedelmezőségét.

A projekt befejezési dátuma: 2021. 09. 03.

A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.8-20-2020-00504

Technológiai innováció megvalósítása a BOLAX Kft-nél

Kedvezményezett neve: BOLAX Épitőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A szerződött támogatás összege: 30 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 49,59 %

A projekt tartalmának bemutatása
A projekt keretében beszerzésre került komplex zsalurendszert vállalkozásunk használatba vette, a folyamatos elektromos híradástechnikai fejlesztések miatt országosan létesülő új transzformátor alállomások, új távvezeték szakaszok kivitelezése során eredményesen használja.

A zsalurendszer alkalmazása a kivitelezési munkálatok során innovációt jelent a beruházás a környezetterhelés csökkentése szempontjából: a korábban alkalmazott faanyagú deszka zsaluzatok a kizsaluzás után nem voltak újra felhasználhatóak, és hulladékként jelentős környezeti és anyagi terhet jelentettek. Az  elektromos, híradás-technikai célú közműépítésre kompatibilis modern komplex zsalurendszer újrafelhasználhatósága miatt jelentős környezeti teher csökkentő, illetve a jelen kor technológiai elvárásainak megfelelő minőséget produkáló gyors, hatékony technológia.

Az innovációs fejlesztés eredményeként képesek vagyunk saját erőforrásokkal biztosítani a biztonságos, a szakmai előírásoknak maximálisan megfelelő munkavégzést. Emellett a technológia alkalmazása csökkenti a tevékenység önköltségét, ennek köszönhetően javítja az ilyen jellegű munkáink jövedelmezőségét.

A fejlesztés műszaki jellemzői:

 • az eszköz elektromos, híradástechnikai célú közműépítés kompatibilis komplex zsalurendszer
 • zsalurendszer felülete: 283 m2

A projekt befejezési dátuma: 2019.05.24.

A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.8-17-2018-03248

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉS A BOLAX KFT.-NÉl

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztés

A projekt befejezési dátuma: 2019. december 30.

A BOLAX Építőipari és Kereskedelmi Kft. a Széchenyi 2020 program keretében a GINOP-4.1.2-18 kódszámú „Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása” című felhívás alapján 9,82 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A cég a telephelyén elhelyezkedő épület nyílászárócseréjét valósította meg, továbbá az épület tetején egy 14,6 kW teljesítényű napelemes rendszert telepített az épület villamosenergia felhasználásának kiváltására.

A komplex beruházás célja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítése, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentése, illetve az épület üzemeltetési költségeinek csökkentése volt.
A napelemes rendszer telepítése által teljesült a projekt egyik alapvető célja, a megújuló energiaforrás-felhasználás növelése által az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás csökkentésének megvalósítása.

A fejlesztés eredményeként gazdaságosabbá válik a cég működése, mivel az épület üzemeltetési költségei csökkennek amiatt, hogy a hőtechnikai adottságok javításával kevesebb fűtési energiahordozót kell vásárolni, a napelemes rendszer megvalósításával pedig a villamosenergia vásárlásra fordított költség csökken.

További információ kérhető:

Illés Zsanka
E-mail: penzugy@bolax.hu
Tel.: +36 56 414 168

Széchenyi-2020-logo

Munkahelyi képzések a Bolax Kft-nél

Pályázó neve:  BOLAX Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Projekt azonosítószáma: GINOP-6.1.6-17-2018-01198

Projekt címe:  Munkahelyi képzések a Bolax Kft-nél

Támogatás összege: 20 305 486 Ft

Összköltsége: 20 305 486 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósításának kezdete: 2020.03.01.

A projekt befejezése: 2021.05.25.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projektben összesen 5 típusú képzést tervezünk, amelyek 11 képzési csoportban valósultak meg. A képzésekbe 37 fő munkavállalót vonunk be. A bevontak közül 13 fő volt hátrányos helyzetű. A sikeres megvalósítás érdekében projektmenedzsert és szakmai megvalósítót alkalmaztunk, illetve munkavállalóink számára elszámoltuk a képzésen töltött időre eső munkabért. A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítását a KTK 2020 szerint teljesítettük. A projekt megvalósításával az elsődleges célunk teljesült, miszerint hogy a bevont munkavállalók kompetenciái fejlődjenek, azaz jobban, hatékonyabban tudják ellátni mindennapi feladataikat, foglalkoztathatóságuk mértéke növekedjen. A megvalósított képzések a következők voltak:

– Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok (20 óra): 20 óra, 19 fő kezdte meg a képzést és 15 fő szerzett tanúsítványt. A képzésnek köszönhetően munkavállalóink jobban, hatékonyabban tudjanak ügyfeleinkkel, megrendelőinkkel kommunikálni, ezáltal gyorsabb a munkavégzésük.

– Központban a személyiségfejlesztés (20 óra): 20 óra, 3 csoport, 1. csoportban 10 fő kezdte meg a képzést és 10 fő szerzett tanúsítványt, 2. csoportban 10 fő kezdte meg a képzést és 10 fő szerzett tanúsítványt, 3. csoportban 11 fő kezdte meg a képzést és 10 fő szerzett tanúsítványt. A képzésnek köszönhetően a munkatársaink – a kellő önismeret és módszerek birtokában – a munkavégzés során felmerülő konfliktushelyzeteket vagy stresszel járó élethelyzeteket a megfelelő módszerekkel tudják kezelni.

– Személyes hatékonyságnövelés a folyamatmenedzsment kompetenciafejlesztés által (20 óra): 20 óra, 3 csoport, 1. csoportban 9 fő kezdte meg a képzést és 9 fő szerzett tanúsítványt, 2. csoportban 10 fő kezdte meg a képzést és 10 fő szerzett tanúsítványt, 3. csoportban 12 fő kezdte meg a képzést és 10 fő szerzett tanúsítványt.  A képzéssel a résztvevők olyan menedzsment kompetenciákat sajátítottak el, amelyeket a mindennapi munkavégzésben, a saját projektjeikben tudnak alkalmazni. A munkavállalók megtanulták a folyamattervezés alapjait, illetve a hibák okait és kiküszöbölésük lehetőségeit.

– Együttműködés fejlesztés (20 óra): 20 óra, 3 csoport, 1. csoportban 9 fő kezdte meg a képzést és 8 fő szerzett tanúsítványt, 2. csoportban 11 fő kezdte meg a képzést és 11 fő szerzett tanúsítványt, 3. csoportban 11 fő kezdte meg a képzést és 11 fő szerzett tanúsítványt.  A képzés révén a résztvevők megismerték az egyes csoportszerepeket (pl. társadalmi, munkahelyi, közösségi), és ezeket, illetve az ezeknek megfelelő viselkedési formákat alkalmazni tudják ügyfeleinkkel, megrendelőinkkel szemben is. Kialakult, tovább javult munkatársainkban a konszenzusra törekvés szemléletmódja.

– “Haladok a korral.” – informatikai ismeretek: Excel, Access és PowerPoint használatának alapjai (40 óra): 40 óra, 19 fő kezdte meg a képzést és 19 fő szerzett tanúsítványt. A képzésbe bevont munkavállalók informatikai kompetenciáit fejlesztettük.

További információ kérhető:

Illés Zsanka
E-mail: penzugy@bolax.hu
Tel.: +36 56 414 168

Támogatók