Referencia munkáink

Mátyásföld 132/22 KV-os alállomás rekonstrukciója a Bolax Kft. kivitelezésében
November közepén megkezdődött az ELMŰ Hálózati Kft. beruházásában a mátyásföldi alállomás rekonstrukciója.

A rekonstrukció Budapest XVI. kerületében, az Arany János u. 55. szám alatti területen valósul meg. Az alállomás hagyományos, szabadtéri elrendezésű, 1 db kétrendszerű, 132 kV-os távvezetékről van megtáplálva a Rákoskeresztúr alállomásból. Mátyásföldön 2 db transzformátor van beépítve.
A szabadtéren helyezkedik el a kapcsolóberendezés, amely 12 db fogyasztói leágazásból, 2 db transzformátor betáplálással, 2 db erőművi betáplálással, 2 db HFKV leágazással és 1 db hosszanti sínbontással rendelkezik, ugyanitt kapott helyet továbbá a 2 db HFKV berendezés. A 22 kV-os kapcsolóberendezésbe betáplál a Füredi úti erőmű. A vezénylő épületben kaptak helyet a segédüzemi, távközlési, valamint az alállomási szekunder berendezések.
A rekonstrukció jelenlegi ütemében megmarad a jelenlegi építészeti és primer elrendezés, elbontásra kerülnek a transzformátor kihúzó alapok, a jelenlegi HFKV berendezések, továbbá a teljes kapcsolóberendezés, a HFKV berendezéseken kívüli kerítésszakasz, valamint a jelenlegi vezénylőépület.
A szabadtéren rendelkezésre álló területen új, az alállomási típusterv szerinti kapcsoló- és vezénylőépület kerül létesítésre, amely magában foglalja a 22 kV-os kapcsolóteret, vezénylőt és az akkumulátor helyiséget. A kapcsolótérben kerül elhelyezésre az új, 22 kV-os kapcsolóberendezés, amely jelenlegi kiépítésben 10 db vonali, 1 db kiépített tartalék vonali leágazásból, 2 db transzformátor betáplálásból, 1 db erőművi betáplálásból és 1 db hosszanti sínbontásból áll.
Az alállomás hátsó oldalán a megszűnő berendezések és külső kerítés miatt a jelenlegi, belső kerítésen lévő kapuk elbontásra kerülnek, helyettük biztosított lesz a kerítés folytonossága. Az utcafront felőli oldalon, a megszűnő vezénylőépület miatt a belső kerítés folytonosságát szintén biztosítva lesz.
A megvalósítás egy ütemben történik.

Támogatók